Covid-19

På grund av gällande mötesrestiktioner på max 50 pers begränsas härmed samtliga träningar till ENDAST KLUBBENS MEDLEMMAR. Detta gäller tills vidare.

I vanliga fall är det ju trevligt att fler kommer med och hejar på på träning, men för att undvika onödigt stora folksamlingar just nu ser vi gärna att extra åskådare stannar hemma. Vi tar detta samhällshot på största allvar och att vi vill undvika att våra medlemmar och deras närstående utsätts för onödiga risker.

Personer med symtom på luftvägsinfektion, hosta och/eller hög feber ombeds hålla sig i självisolation och kontakta berörda myndigheter via 1177 eller 113113.

Mer information om det samlade läget i Sverige finner ni på https://www.krisinformation.se/

https://www.rf.se/…/nyttforbudingasammankomstermedfleran50…/