Kommittéer och ansvariga

Bankommitté
Fredric Andersson

Magnus Johansson
Stoffe Ekdahl 
Fastighetskommitté
Kristian Ribbnäs
Juniorkommitté
Maria Ribbnäs
Tävlingskommitté
Maria Ribbnäs

Sebastian Lundh
Prova-på kommitté
Christian Ståhle

Caféansvarig
Maria Skovgaard