Allmän info

Licenser

För att få köra på banan, måste föraren inneha någon typ av licens. Banlicensen gäller ej för föraren längre. Det finns 3 alternativ gällande minimoto/minigp.

1.1 prova på licens. 150kr per tillfälle, löses på banan.

1.2 Klubblicens. 500kr motsvarar gamla banlicensen. Löses hos klubben, av föraren där man är medlem, och gäller för hela säsongen. På denna licens för man tävla i Klubbmästerskap. Vid tecknande av R-licens tillgodoräknas dessa 500kr.

1.3 R-licens. ca 1000kr. Detta är den “riktiga” licensen. Nationell tävlingslicens. Kurser kommer hållas runt om i landet löpande.

NOTERA: LICENSÄNDRINGEN GÄLLER SAMTLIGA MC SOM KÖR PÅ BANAN. OVAN NÄMNDA LICENSER AVSER MINIMOTO/MINIGP. ANDRA GRENAR SÅSOM 125std, MOTO3 OSV LYDER UNDER RR-LICENS, OCH KAN EJ ANVÄNDA OVAN NÄMNDA LICENSER. DESSA SKA HA GILTIG LICENS FÖR SIN GREN. LICENSEN ÄR ALLTSÅ BEROENDE AV VILKET FORDON MAN KÖR

Identifiering

Alla förare ska bära id-bricka vid träning och tävling.

En ren säkerhetsdetalj, för att snabbare kunna få rätt hjälp, för rätt person om en olycka inträffar.

Klasser

Den tidigare klassen GP70, får numera vid 2-takt ha en maxvolym av 85cc. Detta öppnar upp ett stort utbud av prisvärda motocross-hojar som med enkla medel kan byggas om till fullgoda tävlingsmaskiner i klassen. Max 28mm förgasare och i övrigt std. Trimning/modifiering ej tillåten. I övrigt är det samma regler som tidigare. Max 20hk.

Fördjupa dig i punkterna:

  1. http://www.svemo.se/sv/Forbundsinformation/Nyheter/Licenserochforsakring2016/

Gällande RR-licens  http://www.svemo.se/sv/Grenar/Roadracing/Licens/

  1. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153335351823494&set=gm.938316499585742&type=3&theater
  2. http://www.svemo.se/sv/Grenar/Minimoto/Nyheter/Fortydligandeandringarinfor2016iMinimoto/