Medlemsmöten

På denna sida hitta du referat från medlemsmöten i Malmö Automobilklubb. Notera att dessa möten inte är beslutsfattande utan mer ett öppet forum, även om medlemmar ur styrelsen närvarar.

Datum  Titel
2016-11-14  Medlemsmöte Malmö Automobilklubb
2017-01-15  Medlemsmöte MAK 2017-01-15